“Prou racisme”: els compromisos que hauran de complir els partits en campanya
Tots els partits polítics de Catalunya van, des de la CUP fins al PP, van aconseguir un acord inèdit contra el racisme

L’1 d’abril, els partits polítics de Catalunya ens van sorprendre: es van posar tots d’acord –tots– per signar un acord contra l’ús polític del racisme i la xenofòbia. En una època de fronts i de divisió màxima, era estrany veure que els partits signessin un acord unànime, i més tenint en compte que alguns no tenen precisament un currículum immaculat en la lluita antiracista.

El pacte és un acord molt de mínims que no garanteix gran cosa, però compromet els partits a tenir un comportament decent, sobretot durant les campanyes electorals. Ara es posarà a prova durant les eleccions municipals, territori abonat per als missatges d’odi.

Aquestes són les cinc coses que hauran de fer els partits per complir l’acord:

  1. No parlar només dels “problemes” de les migracions, sinó també dels “beneficis”

L’acord diu que els partits han d’“emetre missatges” també que permetin conèixer “els beneficis que la immigració i la diversitat comporten, han tingut i continuaran tenint per al nostre país”.

  1. No tractar les persones migrants com un tot

Prou de dir “els romanesos són...” o “els manters fan...”. Per complir l’acord, els polítics hauran d’“incidir en la valoració de les persones per les seves característiques individuals, i no atribuir-los comportaments associats als col·lectius amb què són identificats”.

  1. No parlar sense dades

Qui digui, per exemple, que els menors estrangers són un problema de seguretat ho haurà de demostrar amb dades. I potser, quan busqui les dades, no les trobarà, i s’adonarà que el que anava a dir era mentida. Segons el text que han signat tots els partits, els polítics han de parlar sempre “amb dades disponibles i contrastables i no, en percepcions subjectives ni en dades tretes de context”.

  1. No parlar del problemes sense aportar solucions

No és demanar tant, però l’acord compromet els polítics a “abordar els problemes que puguin sorgir amb responsabilitat, sense contribuir a incrementar-los, sinó orientant els missatges a les solucions”.

  1. Evitar els estereotips i els prejudicis

Els polítics es comprometen a “socialitzar el conjunt de la població en el coneixement de les persones de diferents orígens sense estereotips ni prejudicis” i evitar “els actes de racisme”.