Transparència

Qui som i què fem?

 

Som una entitat sense ànim de lucre constituïda com associació amb el nom Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra.

Estem inscrits a la Guia d’Entitats de la Generalitat de Catalunya (núm. d'inscripció al registre 59586 - J / 1) i la normativa que ens és d’aplicació és la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquí pots consultar els nostres estatuts i la composició dels òrgans de govern.

 

Missió

La nostra missió principal és treballar en la mobilització social, la incidència mediàtica, la conscienciació, la pressió política, i la construcció d’una xarxa nacional i internacional per l’acollida. 

Treballem pel canvi de polítiques de fronteres de la Unió Europea, per la construcció de societats acollidores i pels drets de les persones refugiades i migrants. 

 

 

Com ens financem?

 

La font principal de finançament de Casa nostra, casa vostra són les aportacions econòmiques d’organitzacions, empreses i particulars, a través d’aquesta pàgina web.

 

 

 

A què destinem els diners?

Els fons recaptats es destinen al funcionament ordinari de l’entitat i a les activitats que organitza Casa nostra, casa vostra. Tot el personal és voluntari.

 

 

 

Amb quins bancs treballem?

Tota l’operativa econòmica que depèn directament de Casa nostra, casa vostra es fa a través de comptes d’entitats de banca ètica, que garanteixen:

 - Que treballen a través de productes i serveis bancaris que faciliten un ús responsable i transparent dels diners.

 - Que només financen projectes i iniciatives amb valor afegit per a la societat.