Política de privacitat

1.- Tractament de dades personals

Les dades personals són certa informació d'una persona física que permeten identificar-la d'alguna manera, localitzar-la per algun mitjà o posar-se en contacte amb ella. Per exemple, el nom, el document d'identitat, el telèfon o el correu electrònic són dades personals. La llei obliga a aquells que utilitzin aquest tipus de dades a prendre certes mesures per protegir-los. En aquesta declaració de privacitat t'expliquem com l'Associació pel refugi casa nostra casa vostra protegeix i garanteix la seguretat de les teves dades personals.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquest lloc web siguin objecte de tractament i incorporats a un fitxer titularitat de l'Associació pel refugi casa nostra casa vostra (en endavant, CNCV), amb domicili al Carrer Sant Lluís, 34 Principal.

La recollida i el tractament de dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds o les peticions que l'usuari realitzi a CNCV a través d'aquest lloc web (adhesió al manifest, campanyes de conscienciació, activitats, participació d'entitats, venda de productes per complir els seus objectius, etc) i complir les obligacions legals, així com enviar informació sobre les campanyes i activitats que puguem dur a terme en el marc de l'ajuda als refugiats, recaptar fons pels nostres objectius fundacionals i altres finalitats que s'indiquin en cada un dels formularis on es demanin dades de l'USUARI.

Les dades que se sol·licitin a l'usuari als formularis de recollida tindran caràcter obligatori, llevat que s'indiqui el contrari, per a aquelles finalitats previstes o indicades en cada un dels formularis. La inexactitud o la no prestació de les dades farà que no es pugui tramitar la sol·licitud corresponent.

CNCV es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Els formularis a través dels quals s'obtinguin les dades personals dels usuaris de la pàgina web inclouran les corresponents caselles mitjançant el marcatge de les quals aquests hauran de manifestar l'acceptació de la corresponent política de privacitat.

El titular de les dades personals haurà de dirigir-se per escrit a hola@casanostracasavostra.cat o al domicili social de CNCV anteriorment indicat, per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat de CNCV, indicant en l'assumpte "LOPD" i acreditant la seva identitat.

2.- Comunicacions electròniques

L'acceptació de la política de privacitat implica la teva autorització per a l'enviament de les comunicacions electròniques necessàries per informar a l'USUARI de les notícies relacionades amb la nostra entitat i les seves principals activitats. Aquestes comunicacions podran fer-se a través de correu electrònic o SMS, o plataformes similars.

Aquesta autorització comprèn l'enviament de les següents comunicacions electròniques:

  • Butlletins electrònics (newsletters), informació d'interès sobre projectes, campanyes i continguts similars.
  • Correus electrònics d'informació relacionada amb la teva activitat i relació amb CNCV.

En cadascuna de les comunicacions, CNCV establirá mecanismes mitjançant els quals pots desactivar els serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta, o oposar-te a seguir rebent informació per aquesta via, seguint les instruccions que s'indiquin al peu legal dels correus electrònics o missatges electrònics rebuts.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’Associació pel refugi casa nostra casa vostra (NIF G66828518) i que seran tractades per tal de gestionar la vostra petició d’adhesió i l’enviament d’informació sobre actes organitzats per nosaltres en el marc de la campanya (newsletters, etc.). 

En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant correu electrònic a la següent adreça hola@casanostracasavostra.cat, indicant el dret que voleu fer efectiu.